กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  26  เมษายน  2562

———————————–

 

<<คลิกดูภาพกิจกรรม>>