ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

—————————

          ตามประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย งบรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 25 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>