การขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงรถพร้อมรื้อถอนของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูและโรงรถพร้อมรื้อถอน

ของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

————————————

 

<<คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>