ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

*****************

         ตามประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

<<คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>