ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

เรื่อง จ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ

ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*******************

ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <<คลิกรายละเอียด>>