ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ

เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 107 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

*************

ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 107 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

<<คลิกดูรายละเอียด>>