ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

***********************

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประกาศ การจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่พลาดโอกาส ประจำปี 2562 <<คลิกที่ีนี่>>

—————————————————————————