งานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

งานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562

 

<<คลิกดูภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ>>

<<คลิกดูภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร>>