การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 และ ม. 4

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 และ ม. 4

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม