รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

ประจำปีการศึกษา 2562

**************************

 

<<รายละเอียดดังแนบ>>