ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

ประกาศ

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562

***********************

– รายชื่อที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อชั้น ม.4  <<คลิกที่นี่>>

– รายชื่อตัวสำรอง

แผนการเรียน

——————————-

——————————-

——————————-