รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ดังนี้ คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังลิงก์ด้านล่าง

คลิกอ่านรายละเอียด