แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจใน การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อม บำรุงคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเบื้องต้น

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจใน การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อม บำรุงคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเบื้องต้น

ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

คลิกที่นี่