ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์เครือข่าย และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————–

<<รายละเอียดดังแนบ>>