ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกลำดับถัดไป  รายละเอียดดังแนบ  <<คลิกที่นี่>>