ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

     โดยให้มาสอบคัดเลือก วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมณีรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รายละเอียดดังแนบ

คลิกที่นี่