การอบรมสัมนา “เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมขององค์กรอ OD” ประจำปี 2561

การอบรมสัมนา “เสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมขององค์กรอ OD” ประจำปี 2561

วันที่ 27-28 กันยายน 2561

คลิกดูรูปภาพกิจกรรม