ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตราดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายละเอียด

คลิกที่นี่