การอบรม การอบรม คูปองครู หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561ณ ห้องปฎิบัติการ 231 และ 232 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

การอบรม การอบรม คูปองครู
หลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องปฎิบัติการ 231 และ 232 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

แบบประเมินความพึงพอใจ

คลิกที่นี่