รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

คือพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รายละเอียดดังแนบ

อ่านรายละเอียดคลิก