ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561

***********************

– ประกาศ  <<คลิกที่นี่>>

– แผนการเรียน

– เงื่อนไขพิเศษ  <<คลิกที่นี่>>

– ประกาศ การจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก

  ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>>

——————————-

 

——————————-