ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

***********************

ประกาศ  <<คลิกที่นี่>>

เรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัคร

เรียงตามคะแนนสอบ

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  <<คลิกที่นี่>>

ประกาศ การจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก

ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>>

—————————————————————————