รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2561 <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบไม่เกินเวลา 08.00 น.