รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่ <<