ด.ช.สุธี ชาวสมุทร มัคคุเทศน์น้อย ประจำศาลพันท้ายนรสิงห์ เก็บกระเป๋าสตางค์นักท่องเที่ยวพร้อมเงินสด 20,000บ. นำส่งคืนนักท่องเที่ยว. ขอขอบคุณ : เพจ ศาลพันท้ายนรสิงห์

ด.ช.สุธี ชาวสมุทร มัคคุเทศน์น้อย ประจำศาลพันท้ายนรสิงห์

เก็บกระเป๋าสตางค์นักท่องเที่ยวพร้อมเงินสด 20,000บ.

นำส่งคืนนักท่องเที่ยว และได้รับสินน้ำใจจากเจ้าของ1,000บ.

ที่มา: https://www.facebook.com/pantainorasing/