ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

1.ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

2. ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560