แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่