รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560