ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ประกาศผลออนไลน์ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 หลัง 12:00 น.

ทำความเข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

1. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 21345

2. กรอกรหัสผ่าน คือ วว/ดด/ปปปป  เกิด  (เช่น 8 มกราคม 2545 ใส่เป็น 08/01/2545)

3. กรณีเข้าใช้งานระบบไม่ได้ กรุณารอ 1-2 ช.ม. จึงทดลองเข้าระบบอีกครั้ง

คลิกที่นี่ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ update 08 10 61

คลิกที่นี่ ตรวจคะแนนประเมินผลรายวิชา update 08 10 61

คลิกที่นี่ : ตรวจสอบผลการสอบซ่อมรายภาคเรียน