ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ทำความเข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

1. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 21005

2. กรอกรหัสผ่าน คือ วว/ดด/ปปปป  เกิด  (เช่น 8 มกราคม 2545 ใส่เป็น 08/01/2545)

3. กรณีเข้าใช้งานระบบไม่ได้ กรุณารอ 1-2 ช.ม. จึงทดลองเข้าระบบอีกครั้ง

คลิกที่นี่ ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

คลิกที่นี่ ตรวจคะแนนประเมินผลรายวิชา

คลิกที่นี่ : ตรวจสอบผลการสอบซ่อม 2/2560